Zebranie Sołeckie

18 września o godzinie 18 w sołtysówce odbyło się zebranie sołeckie w którym uczestniczył Pan Burmistrz Wacław Gregorczyk oraz radni Pani Dorota Marek, Pani Beata Głąb, Pan Dariusz Kaczara.

Na zebraniu podjęto uchwały w sprawie zmian do budżetu sołectwa na rok 2019, oraz uchwały dotyczące środków sołeckich na rok 2020.