KONTAKT

 
STOWARZYSZENIE
Zielona Energia Miękini

szem@miekinia.eu

KONTAKT STOWARZYSZENIE

SOŁTYS
Wojciech Godyń
884 796 667
wojciech.godyn@miekinia.eu

KONTAKT SOŁTYS

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.”