UCHWAŁY Zebrań Sołeckich

Uchwała nr 01/2024

z dnia 01.03.2024 r. w sprawie powołania osób do pracy w Sołeckiej Komisji Wyborczej w wyborach przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów w sołectwach na terenie Gminy Krzeszowice

Uchwała nr 06/2023

z dnia 24.08.2023 r. w sprawie rozpoczęcia procedury nadania nazw ulic w sołectwie Miękinia

Uchwała nr 05/2023

z dnia 24.08.2023 r. w sprawie podziału wpływów z mienia Sołectwa Miękinia na rok 2024

Uchwała nr 04/2023

z dnia 24.08.2023 r. w sprawie podziału środków finansowych sołectwa Miękinia na rok 2024

Uchwała nr 03/202

z dnia 24.08.2023 r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024

 

Uchwała nr 02/2023

z dnia 24.08.2024 r. w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2023

Uchwała nr 01/2023

z dnia 24.08.2023 w sprawie zmiany przeznaczenia środków ujętych w planie finansowo – rzeczowym 

na rok 2023.

Uchwała nr 03/2022

z dnia 29.08.2022 w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2022

Uchwała nr 2/2022

z dnia 29.08.2022 r. w sprawie podziału środków finansowych sołectwa Miękinia na rok 2023.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2022 

Uchwała nr 1/2022

z dnia 29.08.2022 r. w sprawie zmiany przeznaczenia  środków ujętych w planie finansowo – rzeczowym na rok 2022. .

Uchwała nr 02/2021

z dnia 27.09.2021 w sprawie podziału środków finansowych Sołectwa Miękinia na rok 2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2021

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/2021

Uchwała nr 1/2021

z dnia 16.06.2021 r. w sprawie zmiany podziału wpływów z mienia przyjętych uchwałą nr 10/2019 Zebrania Sołectwa Miękinia z dnia 18.09.2019 r.

Uchwała nr 04/2020

z dnia 28.09.2020 w sprawie podziału środków finansowych Sołectwa Miękinia na rok 2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 04/2020

Załącznik nr 2 do uchwały nr 04/2020

Uchwała nr 03/2020

z dnia 28.09.2020 w sprawie zmiany przeznaczenia środków ujętych  w planie finansowo – rzeczowym na rok 2020.

Uchwała nr 02/2020

z dnia 05.03.2020 w sprawie zmiany przeznaczenia środków ujętych  w planie finansowo – rzeczowym na rok 2020.

Uchwała nr 01/2020

z dnia 05.03.2020 w sprawie zaopiniowania przedstawionego do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statusu Sołectwa Miękinia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2020 .

Uchwała nr 10/2019

z dnia 18.09.2019 w sprawie podziału wpływów z mienia Sołectwa Miękinia na rok 2020 r.

Uchwała nr 9/2019

z dnia 18.09.2019 w sprawie podziału środków finansowych Sołectwa Miękinia na rok 2020.

Załącznik nr  1 do uchwały nr 9/2019

Załącznik nr  2 do uchwały nr 9/2019

Uchwała nr 8/2019

z dnia 18.09.2019 w sprawie zmiany przeznaczenia środków ujętych w planie finansowo – rzeczowym na rok 2019.

Uchwała nr 7/2019

z dnia 18.09.2019 w sprawie zaopiniowania przedstawionego do konsultacji projektu uchwały.

Uchwała nr 5/2019 , 6/2019

z dnia 25.05.2019 w sprawie wyboru liczby członków Rady Sołeckiej.

Uchwała nr 1/2019 , 2/2019 , 3/2019

z dnia 15.03.2019 w sprawie podsumowania prac wykonanych w latach 2015-2018.

Uchwała nr 2/2018 i 3/2018

z dnia 14.09.2018 w sprawie podziału środków finansowych sołectwa na 2019 r.

Uchwała nr 1/2018

z dnia 25.05.2018 w sprawie zaopiniowania przedstawionych do konsultacji projektów uchwał.

error: Kopiowanie zabronione!
Skip to content