Organizacje pozarządowe

W Miękini z powodzeniem działają różne organizacje pozarządowe, uczestniczące w życiu codziennym wielu mieszkańców.