Organizacje pozarządowe

W Miękini z powodzeniem działają różne organizacje pozarządowe, uczestniczące w życiu codziennym wielu mieszkańców.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.”