Gospodarka odpadami

MIĘKINIA2024

Przepisy dotyczące odbioru odpadów:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice.

(UCHWAŁA NR XVI/185/2019 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie
wysokości stawki opłaty od 01.10.2020 r.

(UCHWAŁA NR XXIV/260/2020 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty)

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

(Uchwała Nr XVI/186/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krzeszowice i zagospodarowania tych odpadów)

Przydatne strony 

error: Kopiowanie zabronione!
Skip to content