Stowarzyszenie „Na wulkanie”

Aktualny adres :
Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „NA WULKANIE”
MIĘKINIA 180
32-065  KRZESZOWICE

Kontakt:   
Mirosław Kłosowski
Tel:   502 270 822
e.mail: miroslaw.klosowski@vp.pl

 Zarząd stowarzyszenia :

 • prezes Mirosław Kłosowski
 • v-ce prezes Andrzej Ostachowski
 • sekretarz Agata Kuczara
 • skarbnik Julitta Liszka- Noworyta
 • członek zarządu Czesław Wójcik

 Komisja Rewizyjna :

 • przewodnicząca komisji Teresa Kurdziel
 • członek komisji Wacław Cieciak
 • członek komisji Krzysztof Motak 

Stowarzyszenie Społeczno– Kulturalne „NA WULKANIE” w Miękini zostało założone w październiku 2015 roku.  Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 10 grudnia 2015 roku. 

Aktualnie liczy  17  członków. 

Podstawowe cele statutowe :
 • upowszechnianie, rozwijanie, zaspakajanie potrzeb wsi Miękinia w zakresie kultury, edukacji, zdrowia.
 • promocja pozytywnego wizerunku wsi Miękinia
 • pielęgnowanie narodowych i lokalnych tradycji
 • organizowanie na terenie Miękini imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych, służących promocji wsi Miękinia

Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z jednostkami samorządu lokalnego oraz organizacjami działającymi we wsi. Jest współorganizatorem m innymi: Spotkań Barbórkowych, Święta Ziemniaka  innych lokalnych inicjatyw mających na celu integrację mieszkańców.

Przy współpracy z GOPS Krzeszowice i Bankiem Żywności w Krakowie organizuje pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebującym mieszkańcom wsi w ramach Operacyjnego Programu Pomocy Żywnościowej na lata 2014- 2020. W okresie realizacji tego zadania przekazano najbardziej potrzebującym mieszkańcom Miękini ponad 1300 kg żywności. Przystąpiono do współpracy z Bankiem Żywności w zakresie realizacji OPPŻ na 2019-2020. 

Od 2016 roku  ramach wykorzystania wsparcia finansowego Gminy Krzeszowice realizuje zadania publiczne mające na celu promocję walorów turystycznych, historycznych, kulturowych  Miękini.   („Spacer drogą transportu kamienia z Filipowic do Miękini” w 2017, I Przegląd Piosenek i Przyśpiewek Ludowych, „Rozśpiewać Miękinię” w2018, „Ocalić od zapomnienia Spotkanie z byłymi pracownikami kamieniołomu w Miękini” w 2019. Wydało drukiem okolicznościowe publikacje: „Miękiński Śpiewnik Pieśni Górniczych i Biesiadnych”, „ Spacer drogą transportu kamienia Filipowice – Miękinia”, informator „Nasza  Miękinia”, „Ocalić od zapomnienia ciekawsze miejsca w najstarszej części kamieniołomu w Miękini”.

Publikacje

Stowarzyszenie co roku organizuje spacery po zapomnianych zakątkach Miękini, którym towarzyszą ciekawe opowieści i publikacje przypominające o dawnych dziejach naszej wsi. 

error: Kopiowanie zabronione!
Skip to content