Koło Gospodyń Wiejskich


Koło Gospodyń Wiejskich Miękinia powstało w 1949r.

Przez cały okres jego trwania odgrywało dla wsi Miękinia ważną rolę społeczno-kulturalno- naukowo-wychowawczą.

Bez jego obecności żadne uroczystości we wsi nie mogły i nie mogą się obejść.  Począwszy od przygotowania potraw, skończywszy na kursach kulinarnych. 

Aktualnie jest współtworzone zarówno przez młodsze i starsze pokolenie, gdzie doświadczenie przeplata się ze świeżością.

Głównymi celami koła są podtrzymywanie kultury ludowej w szczególności  tradycji lokalnych, oraz inicjowanie i prowadzenie  działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.

KGW Miękinia współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami, jest otwarte na nowe możliwości, oraz zachęca do dołączania się nowych członków oraz członkiń.

Koło Gospodyń Wiejskich Miękinia
Miękinia 380
32-065 Krzeszowice
NIP: 513 026 11 96
Regon: 383736141
adres email: kgw@miekinia.eu
nr konta bankowego: 97 1240 4230 1111 0010 9144 3530
tel: 605-428-125

Skład Zarządu:
Teresa Ostachowska- Przewodnicząca
Joanna Czajowska- Skarbnik
Iga Godyń- Członek zarządu

error: Kopiowanie zabronione!
Skip to content