Wymarsz Na Pochód, Pracownicy Kamieniołomu 2

Wymarsz Na Pochód, Pracownicy Kamieniołomu 2