3 V 1939, Orkiestra Drużyna Strzelecka, Kapelmistrz Wincenty Pałka

3 V 1939, Orkiestra Drużyna Strzelecka, Kapelmistrz Wincenty Pałka